Sistemske porodične konstelacije - EQ Centar
349031
page-template-default,page,page-id-349031,page-child,parent-pageid-350627,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Sistemske porodične konstelacije

Sistemska porodična terapija po Bertu Helingeru

poveži se sa Izvorom

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, Porodične  konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Sistemske konstelacije poznate su i kao porodične konstelacije, poredak ljubavi, porodični raspored, redovi ljubavi, Order of Love, order…

 

Pristup Porodičnog rasporeda je takav da se može raditi kako sa individualnim, ličnim, tako i sa transgeneracijskim traumama. Transgeneracijske traume kod potomaka, unuka i praunuka,  mogu biti ispoljene kroz još intenzivnije simptome i probleme nego što su bili kod njihovih predaka koji su lično iskusili traumatski doživljaj. Traumatsko iskustvo ne nestaje vremenom već se čak i akumulira i prenosi putem informacionog polja i emotivnog i psihološkog vezivanja.

 

Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u porodičnom sistemu koja dovodi do psihološkog rasterećenja i vodi ka većoj dobrobiti svih članova tog sistema.

 

Porodičnim konstelacijama pokreću se duboka emotivna iskustva koja je moguće videti, osvestiti, prepoznati, prihvatiti i na kraju integrisati u porodični sistem. Tako prerađeno iskustvo, koje je do tada bilo potisnuto u nama i delovalo na nivou nesvesnog, deluje isceljujuće kako na pojedinca tako i na čitav porodični sistem.

 

Nerešeni događaji iz prošlosti uglavnom se manifestuju na našem ličnom nivou u vidu problema kao što su: problemi u partnerskim, roditeljskim i porodičnim odnosima, zdravstveni problemi, razni oblici zavisnosti, finansijska nestabilnost i nedostatak novca, seksualne disfunkcije,  neuspeh u školi, nedostatak svrhe, depresija, anksioznost, osećanje odbačenosti, osećaj krivice i stida, problema u komunikaciji i slično.

 

Sistemske porodične konstelacije jedna je od metoda tradicionalne medicine koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ozvaničilo prema čl. 6. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine. (Službeni glasnik Republike Srbije, br.119 оd 14. decembra 2007).

 

 

Zašto porodične konstelacije?

 

Da li imate osećaj da bez obzira koliko se trudili i bez obzira na to koliko napora ulažete da rešite neki problem, situacija se jednostavno ne menja?

 

Obrasci koje smo nasledili, ponavljajući obrasci, odražavaju se u našim ličnim i profesionalnim odnosima i bez obzira šta uradili na svesnom nivou, oni opstaju kao nešto što je utkano u nas. Porodične konstelacije nam pomažu da postanemo svesni ovih obrazaca, da ih vidimo na jedan nov način, prepoznamo i da ih kao takve integrišemo u sistem kako bi ostvarili lični napredak.

 

Svrha Porodičnih konstelacija jeste da se otkrije skrivena dinamika koja vlada u sistemu i da se član sistema usmeri na put koji vodi do rešenja, kako bi se ponovo uspostavio prirodan tok ljubavi.

 

 

Kako izgleda radionica?

 

Radionica Porodičnih konstelacije obično uključuju deset i više ljudi koji žele da istraže uzroke problema koji se manifestuju u njihovom životu, u poverljivom i kreativnom okruženju. Ljudi sede u krugu tokom trajanja radionice. Klijent koji radi svoju temu, bira predstavnike za sebe, članov svoje porodice ili objekta/osećanja/stanja, koji zauzimaju mesto u centru kruga. Prostorni ih postavlja na mesta koja mu se čine ispravnim.

 

Posle nekog vremena predstavnici počinju da doživljavaju fizičke senzacije, emocije ili nagone koji pripadaju članovima porodice koje predstavljaju. Kroz pitanja, zapažanja, probne izjave, klijent i terapeut dobijaju jasniju sliku uzroka problema, sliku koja klijentu omogućava da prepozna skrivenu dinamiku, da preradi doživljaje i osećanja vezana za temu, da ih prihvati i na taj način integriše u sistem.

 

Pre samog rada, predstavnici nemaju nikakva saznanja o klijentovoj temi, nisu upoznati sa detaljima teme, tako da je njihova perspektiva oslobođena od samostalnog razvijanja mentalnih predstava u odnosu na klijentovu temu.

 

Posmatrajući disfunkcionalne obrasce ponašanja i mišljenja koje pojedinac donese i prenese u svoj rad, pružena mu je mogućnost da ih sagleda na racionalnom nivou. Takođe, klijent se upoznaje sa različitim relacijama koji su zastupljeni u njegovom porodičnom sistemu. Za samog klijenta, konstelacija je predstava o njegovoj sopstvenoj stvarnosti. Sam rad traje između 30-40 minuta, i mogu se postavljati problemi, stanja ili osećanja koji se pojavljuju u klijentovom okruženju, tj. na njegovom ličnom nivou.

 

Moguće je samo učestvovanje na radionici bez postavljanja svoje teme ili možete postaviti svoju temu, odnosno potražiti uzrok i moguće rešenje konkretnog problema, fizičkog ili emotivnog stanja.

 

 

Ko može da učestvuje na radionici?

 

Porodične konstelacije su pogodne za klijente koji žele da unaprede određene aspekte svog života ili reše problematiku vezanu za: porodične, roditeljske, partnerske ili zdravstvene teme, finansijske teme, različite poslovne teme, kao i seksualne smetnje, probleme u komunikaciji i slično.

 

Klijent može da radi i na emotivnim temama – bilo kom stanju ili osećanju koje je u njemu aktuelno, kako bi na adekvatan način preradio to osećanje: depresija, anksioznost, nedostatak svrhe, osećaj odbačenosti, osećaj stida i krivice, napadi panike, napetost, gubitak samopoštovanja, sniženo samopouzdanje…

 

Takođe, možete da radite i na oslobađanju i uvećanju svojih punih potencijala, kako bi živeli autentičan život ispunjen ljubavlju.

 

Metoda može biti upotrebljenja u svrhu pokretanja energije svih uključenih u porodični sistem, a koja vodi ka većoj dobrobiti za sve. Pogodna je za sve koji žele da steknu uvide u zakonitosti života koji se tiču ljubavi, vezanosti u odnosima, savesti i pripadanju.