Individualno savetovanje - EQ Centar
349033
page-template-default,page,page-id-349033,page-child,parent-pageid-350627,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Individualno savetovanje

On-line savetovanje

upoznaj sebe

Individualno savetovanje se odvija “jedan na jedan” u sigurnom i poverljivom okruženju. Pri prvom susretu klijent i terapeut definišu teme kojima će se baviti i tokom kog perioda. Prvi susret se ogleda u prikupljanju informacija o simptomima, ličnoj istoriji, porodičnoj istoriji, obrazovanju, karijeri, vezama i sl. Takođe, tokom prvog susreta se dogovarate sa terapeutom oko dinamike viđanja, cene, pravila, etike.

 

Individualni rad pruža vam mogućnost da oslušnete sebe, povežete se sa sobom i ponovo uspostavite ravnotežu. Savetovanje može da ima različite funkcije kao što je menjanje, prevencija ili poboljšanje života. Kada govorimo o menjenju savetovanje se bavi situacijama koje, zbog bilo kog razloga, postaju toliko problematične, teške, uznemirujuće da osoba ne može normalno da nastavi svoj život bez izrazitog stresa i nezadovoljstva. Kada govorimo o prevenciji, savetovanje uzima u obzir one predvidive životne događaje koji uzrokuju stres i koji zahtevaju prilagođavanje na promenljive životne okolnosti. Treći oblik savetovanja je namenjen poboljšanju života. Cilj savetovanja koje je nemenjeno poboljšanju života jeste pokušaj otvaranja klijenta prema novim i dubljim nivoima mudrosti, upoznavanju sebe, razvoju svesnosti, razumevanju i otkrivanju mnogobrojnih životnih mogućnosti.

 

Bitno je da u radu postoji kontinuitet. Terapija je proces koji zahteva vreme i angažovanje. Sam proces promene odvija se i između dve seanse, a ne samo tokom nje. Tokom terapije ispitujete svoja osećanja, misli, načine ponašanja i reagovanja na određene situacije, a koje su važne za konkretan problem.

 

Rad na sebi je aktivan proces, za svaku promenu ste vi potrebni. Terapija je mesto zajedničkog bivanja, osvešćivanja, prepoznavanja novih i otkrivanja zaboravljenih aspekata sebe.

 

Seansa traje 60 minuta.