porodicni raspored Archives - EQ Centar
343
archive,tag,tag-porodicni-raspored,tag-343,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

porodicni raspored Tag

Kada u nama ožive traume predaka

Epigenetika   Šta se događa kada jedan vojnik doživi traumu? Ili kada žena preživi silovanje? Gde se "arhiviraju" sve traume naših predaka i da li ikada nestaju iz našeg genetskog koda? Max-Planck Institut za psihijatriju u Minhenu već godinama istražuje "epigenetsko nasljeđivanje", odnosno način na koji akumulirana iskustva...

Sistemska porodična terapija po Bertu Helingeru

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, Porodične konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Sistemske porodične konstelacije poznate su i kao poredak ljubavi, porodični raspored, redovi ljubavi, Order of Love, order… Pristup Porodičnog rasporeda...

Idealna konstelacija i razrešenje

Pojam „idealna konstelacija“ odnosi se na šematsku reprodukciju strukture koja postoji u porodici. U toku intervencija u kontekstu porodične konstelacije, uspostavlja se idealni poredak. Intervencije se zasnivaju na pretpostavci da poredak važi za slične sisteme. Međutim, pošto se svaka porodica po svojoj strukturi razlikuje od...

Opis porodične konstelacije

Porodična konstelacija je zamišljena kao jedan postupak u grupnoj terapiji. Na početku, terapeut obavlja kratak preliminarni intervju u kome se dobijaju bitni podaci i značajni identiteti osoba iz klijentove porodične istorije. Nakon ovoga klijent bira osobe iz postojeće grupe da predstavljaju njega i članove njegove...

Sistemski pristup porodici

Prema pristupu porodičnih sistema, pojedinca najbolje možemo razumeti u kontekstu odnosa i procenom interakcija unutar cele porodice. Simptomi se često smatraju pokazateljem disfunkcije unutar porodice; obično se smatra da se takvi disfunkcionalni obrasci prenose kroz nekoliko generacija. Revolucionarno je zaključiti kako utvrđen problem pojedinca može biti...

Skulptura – Rekonstrukcija – Konstelacija

Nazivi „skulptura“, „rekonstrukcija“ i „konstelacija“ se često naizmenično koriste. Oni se odnose na metod po kome se osobe „postavljaju“ u prostoru, da budu predstavnici elemenata nekog sistema. Ovakvim predstavljanjem, posmatrači ili terapeuti mogu doći do informacija o sistemu koje bi inače, kroz verbalnu razmenu, bilo...

Sistem

Sistemski analitičari  (npr. Forrester, 1972) i kognitivni psiholozi (Dorner i dr. 1983) su odredili karakteristike ponašanja složenih sistema.  Prema onome što su otkrili, mreže složenih sistema su nelinearne, što objašnjava zašto su njihova ponašanja „kontraintuitivna“. Uzroci i posledice nisu usko povezani, već su zapravo promenljivi...

Oblasti primene porodičnih konstelacija

Porodične konstelacije i skulptura se koriste u različitim situacijama u terapiji i savetovanju, u obuci, kontinuiranoj edukaciji i superviziji. Ne postoji neka utvrđena forma koja se može pripisati bilo kom od ovih metoda i oni mogu varirati u zavisnosti od svrhe i konteksta u kome...

Sistemske teorije i porodične konstelacije u kontekstu psihoterapije

Ne smemo zaboraviti da ono što posmatramo nije priroda sama po sebi, već priroda izložena našem načinu ispitivanja. Verner Hajzenberg   Sistemske teorije i porodične konstelacije u kontekstu psihoterapije izlaze izvan okvira osnovnog principa psihologije, po kome je biografski razvoj glavni izvor poremećaja i bolesti. Ovakvo stanovište, koje je...

Primena porodičnih konstelacija u praksi

Osnovni terapijski metod jeste isceljenje putem ljubavi. Bert Helinger     Dok se Bosormenji-Nađ fokusira na razumevanje svakog pojedinog člana porodice u odnosu na pozicije drugih osoba u sistemu, kao i njihovih potreba, obaveza i prava, Helingerov praktični rad se fokusira na vizuelnu reprodukciju poretka u sistemu i omogućavanju...