O nama - EQ Centar
350565
page-template-default,page,page-id-350565,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

O nama

s2

Mirjana Ćoso, psiholog

Sistemski i porodični terapeut

Kao psiholog i savetnik za razvoj ličnih, personalnih veština, pomaže ljudima da vizualizuju i shvate jedan potpuno novi svet mogućnosti sopstvenog razvoja i pokretanja punih potencijala, praveći vezu između savremene Zapadne i Istočne psihologije, odnosno između psihoterapije i tradicionalnih mentalnih vežbi opuštanja i usredsređivanja.

 

U svom radu zastupa fenomenološku poziciju i holistički pristup. Shodno holističkom pristupu, posmatra emocije, dušu i telo kao neodvojive celine.

 

Autor je više edukativnih radionica koje se organizuju u Centru za razvoj emocionalne inteligencije, kao i programa psihološke podrške pojedincima i parovima.

 

Osmislila je i pokrenula projekat “Na putu do roditeljstva”, koji ima za cilj da na celovit način obuhvati rad na mentalnom, emocionalnom, duhovnom i energetskom zdravlju pojedinaca i parova koji su u razvojnoj fazi formiranja porodice. Kroz celovit, holistički pristup i kontinuirani rad na sebi, pomaže pojedincima i parovima na njihovom putu do roditeljstva,
bilo da se suočavaju sa krizom uzrokovanom problemom steriliteta/infertiliteta, bilo da očekuju rođenje deteta.

 

Po obrazovanju je psiholog, sistemski i porodični terapeut.
Završila je edukaciju iz Sistemske porodične terapije po Bertu Helingeru i od 2017.godine drži radionice Porodičnih konstelacija u Beogradu.
Trenutno je na master akademskim studijama, katedra za psihoterapiju.

 

Član je Društva psihologa Srbije i Udruženja za sistemske i porodične konstelacije ‘’Helinger’’.

 

Udata je za velikog borca i optimistu, koji godinama gradi uspešan posao na polju turizma za mlade, Dragomira Ćosu.

Centar za razvoj emocionalne inteligencije

Centar za razvoj emocionalne inteligencije okuplja kreativne i inspirativne ljude i organizuje aktivnosti na polju ličnog razvoja, sa ciljem da se pruži podrška, obezbedi unutrašnji mir, pokrenu procesi isceljenja i razviju puni potencijali kroz samorealizaciju.

 

Udruženje „Centar za razvoj emocionalne inteligencije“ osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja emocionalne inteligencije i transferzalnih veština koje su njima uslovljene.

 

Ciljevi udruženja su:

podizanje svesti o važnosti razvoja emocionalne inteligencije, a u skladu sa tim i razvoja transferzalnih veština za lični i društveni napredak;
kreiranje jedinstvenog programa za razvoj emocionalne inteligencije i transferzalnih veština (soft skills), edukacija građana;
uspostavljanje saradnje između poslodavaca, državnih organa i institucija i obrazovnih institucija u cilju zajedničkog rada na implementaciji programa za razvoj emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;
uspostavljanje saradnje između nevladinih organizacija i civilnog sektora radi zajedničkog učestvovanja u projektima kojima se podstiče stvaranje adekvatne sredine za razvoj emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;
podizanje kompetitivne prednosti nezaposlenih na tržištu rada, pojedinaca u organizacijama i konkurentske prednosti organizacija na tržištu, kao i javno zalaganje za promenu sistema obrazovanja u koji treba implementirati progame za razvoj emocionalne inteligencije i preduzetničkih i poslovnih veština.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti razvoja emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;
  2. organizuje, samo ili sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;
  3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj emocionalne inteligencije i transferzalnih veština u skladu sa zakonom;
  4. organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti razvoja emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;
  5. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave razvojem emocionalne inteligencije i transferzalnih veština;