Sistem - EQ Centar
psiholog, psihologija, psihoterapija, psihoterapeut, bert helinger, psiholog beograd, porodica, porodicno stablo, potomci, potomak, preci, predak, mama, tata, majka, otac, deda, baba, prababa, pradeda, cukundeda, cukunbaba, porodicni sistem, isceljenje, energija, svesnost, porodicno nesvesno, individualno nesvesno, kolektivno nesvesno, sigmund frojd, leopold sondi, karl gustav jung, dete, deca, beba, novorodjence, ljubav, lojalnost, balans, zivot, psiholosko savetovanje, savetovanje, psiholog zvezdara, rad na sebi, licni razvoj, trauma, secanje, snovi, razmisljanja, emocije, misli, koncepti, emocionalna inteligencija
350375
post-template-default,single,single-post,postid-350375,single-format-standard,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Sistem

Sistemski analitičari  (npr. Forrester, 1972) i kognitivni psiholozi (Dorner i dr. 1983) su odredili karakteristike ponašanja složenih sistema.  Prema onome što su otkrili, mreže složenih sistema su nelinearne, što objašnjava zašto su njihova ponašanja „kontraintuitivna“. Uzroci i posledice nisu usko povezani, već su zapravo promenljivi i zavisni od vremena i prostora, od njihove konkretnosti i operativnosti. Stoga je teško modifikovati složene sisteme i intervencije često nemaju efekta zato što sistemi, po mnogim sistemskim parametrima, gotovo da ne reaguju na promenu. Čak i da se ovi parametri mogu precizno odrediti i izmeriti, efekat neke promene bi bio samo neznatan. Međutim, postoji nekoliko promena u parametrima i strukturi koje, na pouzdan i precizan način, dovode do nekog odgovora u kompleksnim sistemima. Detaljno ispitivanje sistemske dinamike omogućava da se ova mesta identifikuju (Willke, 1988). Tako su Dul, Kantor i Dul (1973) imali za cilj predstavljanje kompleksnosti sistema u podjednako kompleksnoj, analognoj tj. neverbalnoj formi i to se pokazalo potpuno odgovarajućim, pošto su se koncepti i metode zasnovani na jeziku koji su do tada bili korišćeni, pokazali neefikasnim. U okviru istraživanja sistemske dinamike, uočeno je da Helingerove konstelacije nude mogućnost pronalaženja glavnih parametara koji omogućavaju promenu u porodičnom sistemu.

Za razliku od Helingerovih konstelacija, porodična skulptura deluje na nivou modifikacije transakcionih odnosa između članova porodice. Promena se može desiti kada klijenti shvate  njihov sistemski kontekst i način na koji njihov sistem funkcioniše. „Verujemo da se pojedinac može promeniti samo ukoliko prevaziđe sistem koji je njegov kontekst, a on ga ne može prevazići dok ne sazna kako funkcioniše“ (Papp, 1976, str.465).

 

 

 


© Izvor teksta: Franke U., (2003): Reka nikad ne teče uzvodno.
Fotografija preuzeta sa pinterest.com