April 2020 - EQ Centar
0
archive,date,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_background_opacity, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

April 2020

Osećanja

Frojd je smatrao da terapija treba da prizove, ponovi i proradi ono što je potisnuto. U ovom procesu, mogu se ispraviti ranija emotivna iskustva neke osobe, a rezultat toga je da njeni postupci postaju odgovarajući onome što se zahteva u sadašnjosti. U kontekstu konstelacija može...

Anksioznost

U kontekstu ove studije, pitanje anksioznosti je od posebnog značaja. Helinger je uočio da anksioznost uglavnom potiče iz biografije (lična istorija, lično iskustvo), bilo da je događaj trauma rođenja ili prekinuti pokret posezanja. Kada dete izgubi oca ili majku, ono ne doživljava žalost, zato što...

Prekinut pokret dosezanja

Emotivni bol uglavnom predstavlja prekinutu ljubav i ova bol zapravo drugo lice ljubavi. Prekinuti pokret dosezanja je emocionalno povlačenje deteta usled njegovog dubokog razočaranja zbog majčine ili očeve emotivne nedostupnosti. Ovo može biti posledica stvarnog gubitka roditelja, separacije od roditelja ili emotivne neprisutnosti. Ako je roditelj...

Preuzimanje

Kada roditelji slede druge osobe, onda lojalnost navodi njihovu decu da preuzmu njihovu sudbinu, da teže za balansom, kao i da se pokore neizrečenoj i obično nesvesnoj rečenici „Bolje je da odem ja, nego ti“. Čineći ovo, dete pomaže roditelju da nosi svoju sudbinu. Slično...

Praćenje

Ako je neki član najuže porodice, kao što su brat ili roditelj, umro prerano, bez obzira da li je poginuo u ratu ili je stradao u nekoj nesreći, ili usled bolesti, postoji tendencija kod brata, sestre ili deteta da ih slede u nesreću ili smrt....

Identifikacija

U psihoanalitičkoj literaturi, identifikacija se definiše kao “psihološki proces kojim subjekat asimiluje aspekt, svojstvo ili osobinu nekog drugog i transformiše se, potpuno ili delimično, po modelu koji drugi daje“ (Laplanche & Pontalis, 1973, str.205) ili „čin kojim jedna osoba postaje ista kao i neka druga...

Sistemska upletenost

„Reč ’sistem’ se ovde koristi u smislu povezanosti zajedničkom sudbinom, koja obuhvata nekoliko generacija. To znači da članovi sistema mogu biti upleteni u sudbinu drugih članova, a da toga nisu svesni“ (Hellinger, 2001a, str.88). „Svi pripadnici ove povezanosti zajedničkom sudbinom neumitno su spojeni dubokom lojalnošću....

Poredak

Važan faktor koji ne pripada konceptima koji su do sada opisivani, a koji je uveo Helinger jeste poredak u sistemu. On je zasnovan na hronološkom poretku. Osobe koje su tu bile ranije imaju prednost nad onima koje su došle kasnije. Ovo je drugačije sa samim...

Povezivanje i odnosi

Kada se rodi dete u porodici, ono od samog početka postaje deo mreže odnosa. Dete dobija ono što mu je potrebno za opstanak i uči da živi sa drugim ljudima u porodici, uglavnom svojim roditeljima, braćom i sestrama. Ono takođe uči da prihvati porodična pravila...

Bert Helinger i porodične konstelacije

"Najznačajnija stvar za svaku osobu jeste poštovanje." Bert Helinger   Bert Helinger je razvio potpuno jedinstvenu vrstu psihoterapijskog rada. To je primena konstelacija, tačnije porodičnih konstelacija, u kojima klijenti reprodukuju unutrašnje slike svojih porodica uz pomoć učesnika grupe. Ovaj metod se zasniva na pretpostavci da emotivni poremećaji i...