January 2020 - EQ Centar
0
archive,date,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_background_opacity, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

January 2020

Panični poremećaj – šta mi se to dešava?

Panični poremećaj je oblik stanja straha koji se ispoljava ponavljajućim, neočekivanim napadima panike, koji nisu izazvani nekim telesnim oboljenjem ili delovanjem psihotropnih sredstava, a između kojih je prisutan snažan i onesposobljavajući strah od narednih napada.   Statistički podaci - zastupljenost tokom života    7-9% - početak       ...

23. februar 2020. Radionica Sistemske porodične konstelacije

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, sistemske konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u...

16. februar 2020. Radionica Sistemske porodične konstelacije

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, sistemske konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u...

Psihička kriza – da li sam “luda”?

Pojam stresa je usko povezan sa teorijom krize. Džerald Kaplan krizu definiše kao „poremećaj postojećeg stanja, period dezorganizacije tokom koga osoba pokušava da pronađe načine da reši problem“. Kaplan krize deli na: razvojne krize kao sastavni deo rasta, razvoja i sazrevanja i akcidentne krize, tj. slučajne krize koje...

Kažem životu da!

Suicid - pokušaj samoubistva   Smrću se ne rešava problem. Problem rešava ODLUKA ZA ŽIVOTOM jer jedino tako postoji mogućnost promene.   Suicid - svesno i namerno uništavanje sopstvenog života. Pokušaj samoubistva - samopovređivanje, samooštećenje, suicidno ponašanje Prema SZO Suicid je samoubilački akt sa fatalnim ishodom. Pokušaj samoubistva je samoubilački akt koji nema fatalni...

Depresivni poremećaj

“Depresija je kao dama u crnom. Ako je došla kod vas – ne terajte je. Pozovite je za sto, kao gošću i poslušajte šta ona namerava da vam kaže.” Karl Gustav Jung   Oko 350 miliona ljudi u svetu ima depresiju, 10% osoba starijih od 65 godina. Prema SZO depresija je mentalni...

Kako se trauma razlikuje od stresa?

Stres   Stres je reakcija, unutrašnji emocionalni dogovor ličnosti na spoljašnje opatnosti koje ugrožavaju psihički, fizički i socijalni integritet koje konkretna ličnost doživljava kao opasnost po svoj ugled ili po život ili po svoj vrednosni sistem. Stres je odgovor organizma na ugrožavajuće dejstvo stresora, stimulus iz spoljašnje...

09. februar 2020. Radionica Sistemske porodične konstelacije

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, sistemske konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u...

12. januar 2020. Radionica Sistemske porodične konstelacije

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, sistemske konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u...

Akcidentne krize

Akcidentne krize su stanja “kratke psihičke pometnje” koja nastaju pod uticajem nekog dovoljno intenzivnog, najčešće iznenadnog i za osobu, dovoljno značajnog životnog događaja. Uvek su inicirane nekim životnim događajem koji se interpretira na subjektivan način i za čije prevladavanje u datom trenutku ne postoje odgovarajući mehanizmi...