Sistemske porodične konstelacije - o metodi - EQ Centar
porodicne konstelacije, bert helinger, psihologija, psiholog, order, porodicni poredak, poredak ljubavi, porodicni raspored, order of love, psihoterapija, mentalno zdravlje, rad na sebi, licni razvoj, emocionalna inteligencija, meditacija, duhovna inteligencija, samorealizacija
349572
post-template-default,single,single-post,postid-349572,single-format-standard,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Sistemske porodične konstelacije – o metodi

PORODIČNE KONSTELACIJE

 

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, porodične  konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Osnovni uticaj na Helingerov rad imala je grupna dinamika, primalna i geštalt terapija, transakciona analiza, psihoanaliza i različiti oblici tradicionalne psihoterapije i hipnoterapije i manje tradicionalni oblici plemeske dinamike života, rasta i razvoja.

“Pristup Porodičnog rasporeda je takav da se može raditi kako sa individualnim, ličnim, tako i sa transgeneracijskim traumama. Transgeneracijske traume kod potomaka, unuka i praunuka,  mogu biti ispoljene kroz još intenzivnije simptome i probleme nego što su bili kod njihovih predaka koji su lično iskusili traumatski doživljaj. Traumatsko iskustvo ne nestaje vremenom već se čak i akumulira i prenosi putem informacionog polja i emotivnog i psihološkog vezivanja.” (Mandić Marković M.)

Dakle, bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u porodičnom sistemu koja dovodi do psihološkog rasterećenja i vodi ka većoj dobrobiti svih članova tog sistema. Porodične konstelacije otkrivaju skrivenu dinamiku u međuljudskim odnosima, koja ljude upliće u nasleđene porodične sudbine, koje nisu lično njihove.

Porodičnim konstelacijama pokreću se duboka emotivna iskustva koja je moguće videti, osvestiti, prepoznati, prihvatiti i na kraju integrisati u porodični sistem. Tako prerađeno iskustvo, koje je do tada bilo potisnuto u nama i delovalo na nivou nesvesnog, deluje isceljujuće kako na pojedinca tako i na čitav porodični sistem.

Nerešeni događaji iz prošlosti uglavnom se manifestuju na našem ličnom nivou u vidu problema kao što su: problemi u partnerskim, roditeljskim i porodičnim odnosima, zdravstveni problemi, razni oblici zavisnosti, finansijska nestabilnost i nedostatak novca, neuspeh u školi, nedostatak svrhe, depresija, anksioznost, osećanje odbačenosti, osećaj krivice i stida, problema u komunikaciji i slično.

 

ZAŠTO PORODIČNE KONSTELACIJE?

 

Da li se ponekad ili često osećate…recimo, da bez obzira koliko se trudili i bez obzira na to koliko napora ulažete da rešite neki problem, situacija se jednostavno ne menja?

Obrasci koje smo nasledili, ponavljajući obrasci, odražavaju se u našim ličnim i profesionalnim odnosima i bez obzira šta uradili na svesnom nivou, oni opstaju kao nešto što je utkano u nas. Porodične konstelacije nam pomažu da postanemo svesni ovih obrazaca, da ih vidimo na jedan nov način, prepoznamo i da ih kao takve integrišemo u sistem kako bi ostvarili lični napredak.

Problemi tipa alergije, disfunkcionalna porodica, loše zdravlje, finansijska nestabilnost, depresija, nezaposlenost i slično, Bert Helinger objašnjava sa fenomenološke tačke gledišta i daje jedan potpuno novi pristup za sagledavanje toka ljubavi u porodičnim odnosima. Njegova porodična konstelacija počinje sa idejom da se disfunkcije i patnje često odnose na bolne događaje u prošlosti porodice.

U svom radu došao je do saznanja o zakonitostima koji vladaju u međuljudskim odnosima, koji su duboko ugrađeni u porodično nesvesno. Poremećaji u ovim zakonitostima su od suštinskog značaja za osećaj blagostanja, a koji se često manifestuju u disfunkcionalnim obrascima koji se ponavljaju iz generaciju u generaciju u jednom porodičnom sistemu. Osnovni principi porodičnog rasporeda su:

 1. pravo/potreba na poštovanje
 2. pravo/potreba na pripadanje
 3. pravo/potreba održavanja ravnoteže između davanja i primanja
 4. pravo/potreba na poredak

 

Svrha Porodičnih konstelacija jeste da se otkrije skrivena dinamika koja vlada u sistemu i da se član sistema usmeri na put koji vodi do rešenja, kako bi se ponovo uspostavio prirodan tok ljubavi. Dakle, nije toliko važno da se razotkriju činjenice, već da se razjasne upletenosti, isključivanja i potisnuta osećanja i da izađu na svetlost dana.

 

KAKO IZGLEDA RADIONICA?

 

Radionice Porodičnih konstelacije obično uključuju deset i više ljudi koji žele da istraže uzroke problema koji se manifestuju u njihovom životu, u poverljivom i kreativnom okruženju. Ljudi sede u krugu tokom trajanja radionice. Klijent koji radi svoju temu, bira predstavnike za sebe, članov svoje porodice ili objekta/osećanja/stanja, koji zauzimaju mesto u centru kruga. Prostorni ih postavlja na mesta koja mu se čine ispravnim.

Posle nekog vremena predstavnici počinju da doživljavaju fizičke senzacije, emocije ili nagone koji pripadaju članovima porodice koje predstavljaju. Kroz pitanja, zapažanja, probne izjave, klijent i terapeut dobijaju jasniju sliku uzroka problema, sliku koja klijentu omogućava da prepozna skrivenu dinamiku, da preradi doživljaje i osećanja vezana za temu, da ih prihvati i na taj način integriše u sistem. Ta slika nudi nov način posmatranja stvari, dubinu uvida i snagu koja vodi do promene.

Pre samog rada, predstavnici nemaju nikakva saznanja o klijentovoj temi, nisu upoznati sa detaljima teme, tako da je njihova perspektiva oslobođena od samostalnog razvijanja mentalnih predstava u odnosu na klijentovu temu.

Posmatrajući disfunkcionalne obrasce ponašanja i mišljenja koje pojedinac donese i prenese u svoj rad, pružena mu je mogućnost da ih sagleda na racionalnom nivou. Takođe, klijent se upoznaje sa različitim relacijama koji su zastupljeni u njegovom porodičnom sistemu. Za samog klijenta, konstelacija je predstava o njegovoj sopstvenoj stvarnosti. Sam rad traje između 30-40 minuta, i mogu se postavljati problemi, stanja ili osećanja koji se pojavljuju u klijentovom okruženju, tj. na njegovom ličnom nivou.

Porodične konstelacije omogućavaju rad sa problematičnim i osetljivim pitanjima u našem ličnom životu. Posmatrajući sam proces koji se dešava tokom rada, posmatrajući predstavnike, objekte ili osećanja kako stoje u odnosu na druge ljude, objekte ili osećanja, dobija se fizička slika koja pokazuje način na koji su ljudi, situacije, osećanja ili objekti povezani, i otkriva dinamiku koja se nalazi u osnovi određene situacija/problema/osećanja/stanja.

Konstelacija nam pruža priliku da istražujemo uzroke konkretnih problema iz fenomenološkog ugla i iznosi na videlo različite lične i profesionalne dileme. Na jednostavan način dovodi klijenta do spoznaje izvora problema koji generacijama otežava protok ljubavi.

Moguće je samo učestvovanje na radionici bez postavljanja svoje teme ili možete postaviti svoju temu, odnosno potražiti uzrok i rešenje konkretnog problema, fizičkog ili emotivnog stanja i potražiti moguća rešenja. Uvid koji se stekne tokom rada na svojoj temi može ukazati na snažno lečenje i transformaciju ličnosti.

 

PRIPREMA ZA RADIONICU

 

Kako bi dobili što jasniju i potpuniju sliku svog problema, korisno bi bilo razmisliti o nekim porodičnim događajima koji su imali jak uticaj na porodični sistem. Određeni traumatični događaji dovode do prekida toka ljubavi među članovima porodice i javljaju se disfunkcionalni obrasci ponašanja i mišljenja koji se zatim prenose i na sledeće generacije.

Pre dolaska na radionicu treba razmisliti o svom problemu, tačnije:

 • šta je to što želite da promenite u svom životu (formulisati temu problema)
 • ko sve pripada vašem porodičnom sistemu
 • šta se dogodilo u vašoj porodici (ono što se zaista dogodilo) što bi se moglo smatrati neobičnim, tragičnim ili što je na bilo koji način dovelo do značajnih promena u daljem životu porodice.

 

Ovo ćemo malo razjasniti. Dakle, temu možete formulisati sami ili uz pomoć terapeuta.
Druga stvar koja je jako važno, a to je da znate ko sve pripada vašem porodičnom sistemu.

 

KO SVE PRIPADA PORODIČNOM SISTEMU

Pravo na pripadnost stiče se:

 1. seksualnim činom
 2. začećem
 3. rađanjem
 4. ubistvom
 5. nasleđem i na druge različite načine.

 

Porodičnom sistemu pripadaju:

 1. sva deca, kako ona rođena i živa, tako i ona koja su umrla, pobačena ili abortirana
 2. roditelji (i njihovi bivši partneri) i njihovi braća, sestre i rođaci
 3. babe i dede sa obe strane (i njihovi bivši partneri)
 4. često prababe i pradede, kao i oni preci i rođaci koji su patili i imali tešku ili nepravednu sudbinu – kao i, neki veoma dalek predak sa tom sudbinom
 5. svi koji su pomogli i napravili mesto za dobrobit porodice
 6. porodičnom sistemu pripadaju i osobe koje nisu u krvnom srodstvu, a koje su svojom smrću, nesrećom ili sudbinom doprinele opstanku ili dobrostanju porodice na primer: bivši partneri rodtelja ili babe i dede, osobe koje su usvojile dete…
 7. oni koji su svojom nesrećom ili smrću doneli porodici prednost, dobitak ili nadmoć – npr. nasledstvo koje je stečeno kroz pljačku
 8. žrtve nasilja ili ubistva koje je počinio bilo koji član porodice
 9. osoba ili osobe koje su odgovorne za bilo koji ozbiljan porodični gubitak
 10. osoba ili osobe uključene u smrt člana ili članova porodice

Treća stvar koja je važna, pored pitanja ko sve pripada sistemu, važno je i ono što se zaista dogodilo. Istraživanjem događaja (ukoliko ih ne znamo) možemo bolje da se upoznamo sa našim porodičnim sistemom i da saznamo za događaje koji su mogli ostaviti značajan uticaj na život porodice.

 

Značajni događaji u porodici najčešće uključuju:

– spontane pobačaje, abortuse, bebe umrle odmah nakon rođenja, rana smrt deteta

– iskorenjivanje iz životnog prostora, progone, azile, iseljavanja

– odvajanje dece od jednog ili oba roditelja, nepoznati roditelji, napuštanje od strane roditelja, rana smrt roditelja, usvajanje

– bolan gubitak dragih ljudi ili poseda

– sve prerane smrti

– duge periode nezaposlenosti ili nesposobnosti

– ozbiljne, životno ugrožavajuće ili dugotrajne bolesti

– životno ugrožavajuće događaje

– zavisnosti

– nesrećne slučajeve

– događaje i iskustva vezane za rat, učestvovanje u ratu

– nepravde načinjene porodici

– pokušaj samoubistva ili samoubistvo

– psihijatrijske hospitalizacije

– komplikacije pri porođaju

– seksualno/fizičko/emocionalno zlostavljanje

– fizičke / mentalne smetnje ili poremećaje

– invalidnost

– simptome ili poteškoće koji su nam poznati, a ponavljaju se tokom generacija

– počinjena etički i moralno neopravdana dela

– počinioce zločina, žrtve zločina, one koji su bili u zatvoru

– ubistva unutar ili izvan porodice

– porodične tajne

– i bilo koje druge značajne događaje.

 

U porodičnim odnosima teme koje često dovode do problema su sledeće:

 1. gubitak roditelja ili brata ili sestre
 2. razvod
 3. odbacivanje partnera u detetu
 4. odbacivanje deteta zbog transgeneracijske upletenosti
 5. trauma rađanja i rođenja koja dovodi do prekida kontakta između majke i deteta
 6. separacija od roditelja na ranom uzrastu
 7. nasilje u porodici
 8. davanje deteta nekom drugom
 9. usvajanje
 10. incest…

 

Ovi i slični događaji zastupljeni su u iskustvima većine porodica. Navela sam ih kao smernice na kojima možete da radite, ukoliko to želite. Dobro poznavanje članova porodice i sudbina koje su se desile, pomažu procesu konstelacija, a samim tim dovode do blagostanja, napretka, razrešenja i povezivanja svih članova porodičnog sistema.

 

KO MOŽE DA UČESTVUJE NA RADIONICI?

 

Porodične konstelacije su pogodne za klijente koji žele da unaprede određene aspekte svog života ili reše problematiku vezanu za: porodične, roditeljske, partnerske ili zdravstvene teme, finansijske teme, kao i različite poslovne teme. Takođe, klijent može da radi i na emotivnim temama – bilo kom stanju ili osećanju koje je u njemu aktuelno, kako bi na adekvatan način preradio to osećanje: depresija, anksioznost, nedostatak svrhe, osećaj odbačenosti, osećaj stida i krivice, napadi panike, zatim neuspeh u školi, problemi u komunikaciji i sl.

U radu, pojedinac se sagledava u kontekstu različitih sistema – porodice, škole, radnog mesta i šire društvene zajednice, tako da je spektar područja rada vrlo širok – odnosi u porodici, partnerski ili roditeljski odnosi, biznis teme i različite bolesti i poremećaji, različita osećanja i emotivna stanja, i drugo.

Porodične konstelacije su pogodne za širok spektar klijenata i pitanja: pojedinci, parovi i porodice, javne organizacije, lideri, konsultanti i menadžeri, porodična, kao i poslovna, zdravstvena, partnerska i roditeljska problematika.

Metoda može biti upotrebljenja u svrhu pokretanja energije svih uključenih u porodični sistem, a koja vodi ka većoj dobrobiti za sve. Pogodna je za sve koji žele da steknu uvide u zakonitosti života koji se tiču ljubavi, vezanosti u odnosima, savesti i pripadanju.

 

Piše: Mirjana Ćoso, psiholog

 

 


© Tekst je u vlasništvu autora.
Fotografija preuzeta sa pinterest,com