May 2019 - EQ Centar
0
archive,date,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_background_opacity, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

May 2019

Psihologija tugovanja

Kako razumeti i prihvatiti gubitak?     “Ukoliko se potrudimo da shvatimo pravu prirodu tugovanja, možemo stvoriti kulturu u kojoj vladaju međusobno pomaganje, razumevanje i ljubav.” Megan Devine     Većina nas se u nekom periodu života suočila sa nekom vrstom gubitka. Međutim, nije svaki gubitak traumatičan. Bitno je koliko se osoba...

jun 2019. Tragom tuge i žalovanja

“Tuga je, sada znam, u stvari samo ljubav. To je sva ona ljubav koju želiš da daš, a ne možeš.  I sva ta nepotrošena ljubav skuplja se u uglovima tvojih očiju, u grlu kao knedla, i u toj šupljini u grudima. Tuga je samo ljubav koja nema...

08 i 09. jun 2019. Radionica Sistemske porodične konstelacije

Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, sistemske konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Bilo da se uzrok problema nalazi na individualnom nivou ili na transgeneracijskom, njegovim otkrivanjem ponovo se uspostavlja ravnoteža u...

Sistemske porodične konstelacije – o metodi

PORODIČNE KONSTELACIJE   Psihološka tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, porodične  konstelacije se koriste prilikom razrešavanja mnogih psiholoških tema, kako individualnih tako i problema u međuljudskim odnosima. Osnovni uticaj na Helingerov rad imala je grupna dinamika, primalna i geštalt terapija, transakciona analiza, psihoanaliza i različiti...

Uticaj attachment-a u detinjstvu na emotivno vezivanje u odraslom dobu

Vezivanje stvara osećanje pripadanja i identiteta. Bez iskustva koje ostvarujemo kroz emotivno vezivanje, ne možemo zaista da ostvarimo kontakt sa drugim ljudima i ostajemo u stanju indiferentnosti, praznine i nerazumevanja prema drugima. Vezivanje za majku je prototip svih veza. Ono određuje unutrašnju strukturu nečijeg psihološkog sklopa...

Poremećaji vezivanja

Rođenje deteta predstavlja dolazak novog bića na svet. To biće je u svojim najranijim danima opremljeno isključivo refleksnim reakcijama i zavisno od drugih u zadovoljenju sopstvenih potreba. Međutim, isto tako, od svojih prvih dana u stanju je da, u početku preko slušnih i mirisnih kanala,...

Stilovi afektivnog vezivanja

Attachment, tj. emocionalno vezivanje, je primarna potreba, počinje još u prenatalnom periodu i razvija se dalje na rođenju, već prvim kontaktom sa majkom, a ostvaruje svoje aspekte kroz odnos sa roditeljima i iskustvima koja stičemo kroz sve druge odnose tokom života. “Bebe potpuno zavise od majke,...

KADA TE VOLI TATA

Kad neko ode, a ostane. Kad jedan zivot prodje, a ljubav ne prestane. I pesma koja dodje da nas podseti da samo jednu priliku imamo nekoga voleti...

Formiranje ranih odnosa – Afektivna vezanost

“Teško je biti roditelj jer to zahteva da nekoga oblikuješ u ono što on jeste, a ne u nešto što je tebi potrebno. Neostvarene potrebe roditelja odrediće da li on može da bude kreativan u toj ulozi.”[1]   Emotivno vezivanje počinje još u prenatalnom periodu i razvija se...

Rođenje – Povezivanje i odnosi u porodici

Od trenutka začeća dete postaje deo porodičnog sistema. Kada se rodi dobija od porodice sve što mu je potrebno za rast i razvoj, uči da živi sa drugim ljudima u porodici, prihvata modele ponašanja i mišljenja. Takođe, usvaja porodična pravila koja postaju  njegovo jedino merilo kasnije...