April 2019 - EQ Centar
0
archive,date,theme-moose,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_background_opacity, vertical_menu_with_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

April 2019

Osnovni principi i ideje porodičnih konstelacija

  1. PRAVO NA PRIPADNOST Svi članovi porodice, prošli i sadašnji, imaju jednako pravo da pripadaju sistemu. Porodični sistem ne dozvoljava isključivanja bilo kog člana porodice bez obzira na to šta je ili nije uradio. Ukoliko se to i desi, sistem uvek teži poravnanju. To znači da će...

Porodične konstelacije: PRIPREMA ZA RADIONICU

Kako bi dobili što jasniju i potpuniju sliku svog problema, korisno bi bilo razmisliti o nekim porodičnim događajima koji su imali jak uticaj na porodični sistem. Određeni traumatični događaji dovode do prekida toka ljubavi među članovima porodice i javljaju se disfunkcionalni obrasci ponašanja i mišljenja...

O radionici porodičnih konstelacija…

Radionice Porodičnih konstelacije obično uključuju deset i više ljudi koji žele da istraže uzroke problema koji se manifestuju u njihovom životu, u poverljivom i kreativnom okruženju. Ljudi sede u krugu tokom trajanja radionice. Klijent koji radi svoju temu, bira predstavnike za članov svoje porodice/organizacije ili objekta/osećanja/stanja, koji...

Istorija porodičnih konstelacija

Pristup koji je razvio Bert Helinger za sistemska rešenja problema sa porodicama i organizacijama ubrzo je prepoznat i stekao je svetski interes. Sada, u više od 25 zemalja terapeuti, praktičari i konstelatori porodičnih i organizacionih konstelacija koriste ovaj pristup u svom radu. Važan uticaj na Helingerov...

Zašto porodične konstelacije?

Naša najdublja želja je da naši voljeni i mi sami budemo srećni i da naše porodice budu ispunjene ljubavlju i radošću. Kada umesto toga doživljavamo konflikte, neuspehe ili kada su naši odnosi disfunkcionalni, mi naravno želimo da znamo zašto je to tako. Problemi tipa alergije, disfunkcionalna...

maj 2019. Tragom tuge i žalovanja

Tragom tuge i žalovanja Proces tugovanja: od gubitka do prihvatanja ~grupa za lični razvoj i psihološku podršku~ U toku je formiranje grupe za lični razvoj i psihološku podršku osobama koje su se suočile ili se suočavaju sa traumom gubitka. Ciklus radionica nosi naziv 'Tragom tuge i žalovanja' i...

maj 2019 Zašto ne mogu da smršam?

Ta veličanstvena kreacija - telo! U toku je formiranje grupe za lični razvoj i psihološku podršku osobama u procesu mršavljenja. Ciklus radionica nosi naziv 'Zašto ne mogu da smršam?' i zasniva se na metodi sistemskih konstelacija. Grupa počinje sa radom kada se prijavi dovoljan broj polaznika. Grupe za...

Priznati ono što jeste

PORODIČNE KONSTELACIJE Tehnika razvijena od strane nemačkog psihoterapeuta Berta Helingera, porodične konstelacije otkrivaju skrivenu dinamiku u međuljudskim odnosima, koja ljude upliće u nasleđene porodične sudbine, a koje nisu lično njihove. Nerešeni događaji iz prošlosti uglavnom se manifestuju na našem ličnom nivou u vidu problema kao što su:...

O porodičnim konstelacijama

Porodične konstelacije je početkom 80-tih godina razvio i metodološki uokvirio, prilagodivši ga savremenom terapeutskom pristupu, nemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Helinger. Osnovni uticaj na njegov rad imala je grupna dinamika, primalna i geštalt terapija, transakciona analiza i različiti oblici tradicionalne psihoterapije i hipnoterapije. Porodičnim...

Individualno nesvesno

Šta je individualno nesvesno i kako utiče na nas?   „Onog trenutka kada se začne ljudsko biće, u njega je utisnut EMK kod (emocije-misli-koncepti) njegovih predaka, na koji se zatim nadograđuju lična iskustva individue kroz prizmu dualnog uma, čiji izvor se nalazi u kolektivnom nesvesnom. Boraveći devet meseci...